ใน ปี 2514 มี จำนวนหมู่ บ้านที่ไม่สามารถควบคุมการให้กำเนิดอยู่ ……………และ บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนในโครงการวางแผนครอบครัว ถูกประกาศออกมาใช้ปี 2514 เป็นปีที่การคุม กำเนิดถูกนำมาเป็นนโยบายหลักในการดำเนินการของรัฐบาลเกาหลี แต่ กระนั้นก็ตาม หมู่บ้านหนึ่งได้ดำเนินการพร้อมกับมีการจัดเทศกาลซึ่งถือเป็นเครื่องเชิด หน้าชูตาของประเทศ และเป็นผู้ชนะที่มีการปฎิบัติตามโครงการวางแผนครอบครัว หมู่บ้านนี้คือ ยองดูริ หมู่บ้านที่มีความสงบนี้เป็น ที่ไม่พอใจของผู้มาเยือน เจ้าหน้าที่วางแผนครอบครัว ปาร์ค ยุน-จู ( แสดงโดย คิม จุง-อึน ) ได้รับการแต่ง ตั้งจากรัฐบาลเกาหลีให้เข้ามาสังเกตการณ์ในกิจกรรมที่คู่สามีภรรยาปฏิบัติ กันในตอนกลางคืน อย่างไรก็ตามหญิงสาวที่มีประสบการณ์ เพียงเล็กน้อยอย่างเธอ ยุน-จู ได้พบว่ามันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านให้เข้าทำการคุม กำเนิด แต่ท้ายสุดเธอได้แต่งตั้งให้หัวหน้าหมู่บ้าน บยุน ซุค-กุ ( แสดงโดย ลี เบิม-ซู ) เป็น เจ้าหน้าที่สนับสนุนในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ดำเนินการในลักษณะควบคุมกันไป แต่ ในขอบเขตของแคมเปญจ์นั้นต้องมีข้อผูกมัดที่ต้องปฎิบัติตามเพื่อที่จะรับผิด ชอบและในส่วนของการเพิ่มจำนวนขึ้นของเด็กๆ
ปา ร์ค ยุน-จู พยายามที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลที่ได้ในการคุมกำเนิด ออกไป แต่มันไม่ได้เป็นภารกิจที่ง่ายนัก เพราะถ้าเธอต้องสอนนักเรียนของเธอคนหนึ่งแต่จะลืมนักเรียนคนที่สอง วันหนึ่ง ปาร์คได้พบประธานาธิบดี ปาร์ค จัง-ฮี ในระหว่างที่มีการเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน บน พื้นฐานของข้อตกลงที่เป็นความลับระหว่างทั้งสองคน ยองดูริ ถูกกำหนดให้เป็นหมู่บ้านนำร่อง
 

คำแนะนำในการดูคลิปวีดีโอ
1. จะต้องติดตั้งโปรแกรม Flash Player ก่อนถึงจะดูได้ หาโปรแกรมที่นี่
2. ใช้ Firefox Browser จะทำให้โหลดเร็วขึ้นและรองรับ Html5 หาโปรแกรมที่นี่
3. แจกโปรแกรมดาวน์โหลดหนัง ==> หาโปรแกรมที่นี่
เลือกดูหนังเรื่องอื่น ๆ ด้านล่าง